Protokoll nr 2/2018

Protokoll nr 2/2018

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Jönköpings norra jaktvårdskrets på Haglunds i Gränna.

Närvarande: Henric Cederlund , ordförande
Max Ljung
Kenneth Gripskog
Ulrik Karlsson
Jacob Sundling
Staffan Lindblad

 1. Öppnande
  Mötet öppnades av Henric. Staffan utsågs till protokollförare.
 2. Hemsidan
  Det konstaterades att den inte fungerar och att det utan dröjsmål måste åtgärdas. Max tar upp det med Henrik Berggren och återkopplar till styrelsen. Jacob skall vara behörig att arbeta med hemsidan. Medlemmarna ska uppmuntras att aktivt använda hemsidan, dock inte genom att lägga upp bilder på skjutet vilt.
 3. Adresslista
  Uppdateras och läggs på hemsidan, där också alla protokoll ska finnas.
 4. Aktiviteter
  a) Game Fair hålls i maj på Tullgarn. Jacob lägger ut intresseförfrågan på vår FB-
  sida.
  b) Kan vi anordna gemensam resa till filmskjutbana?
  Jacob lägger ut förfrågan på FB-sidan om Virå och Landvetter.
  c) Medlemmarna ska uppmuntras att föreslå aktiviteter. Hemsida + FB (Jacob).

  d) Skyttevagnen: Den lär stå i Tenhult och hämtas av Kenneth. Max undrar varför
  vi inte fått några hyresinkomster under 2017, trots faktisk uthyrning. Vagnen
  är registrerad på Göte Roman och bör registreras på kretsen, om möjligt. Göte
  tillfrågas härom av Henric. Info om tillgänglighet och villkor för användning ska
  in på hemsidan, plus foto på vagnen (Jacob).

 5. Länsstämman
  Våra delegater ska rösta på motioner enligt vad F-läns styrelse uttalat.
 6. Rovdjursansvarig
  Tomas Harrysson har utsetts men har inte fått någon info från Skedhult. Magnus Roman bör utses, jämte Tomas, och Skedhult få besked om det. Henric ansvarar.
 7. Övriga frågor
  a) Ulrik anmälde pågående bildande av ÄSO (Vistabygden, Pukasjön och
  Gränna)
 8. b) Det finns 33 000 kronor i kassan och inga skulder.
 9. c) Fråga om sockenansvariga hänsköts till nästa möte. Max tar reda på formalia.
 10. d) Max betonade vikten av fortsatta eftersökskurser.
 11. Nästa möte
  Tisdag 8 maj kl. 18:30, på Holmgrens Bil i Jönköping.

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

Staffan Lindblad                                                         Henric Cederlund