Vi söker efter kretsens bästa ekipage i eftersök. Var med och testa dig och din hund! Samtidigt får du chansen att träffa och samtala med andra hundekipage från vår krets.

Söndag den 26:e maj 2024 bjuder vi in till årets kretsmästerskapet i eftersök.

Vinnaren går vidare och får representera vår krets i länsmästerskapet vilket kommer att äga rum i Eksjö, den 2:a Juni 2024.

Upplägg:

 1. Organisatoriskt
  • Plats: Nissamålen, Svarttorp
  • Tid: Ca. kl. 08:00 – 14:00
  • Mat: Vi bjuder på grillkorv, kaffe och fika
 2. Startavgift: 200 kr
 1. Kretsmästareskap
  • Viltspår: Svårighet öppen klass
  • Teori: Några frågor om jakt, eftersök och hundar
  • Skottplats: Ni med hunden ska försöka hitta ett skottecken i ett förbestämd område
  • Skytte: 1-2 situationer där ni blir utmanade i 0.22 skytte (vi ställer vapen)
 2. Anlagsprov
  • Vi erbjuder även möjligheten att gå anlagsprov på samma dag. Har ni en hund som ni vill spåra med framöver så får ni tillfället att göra anlagsprovet på samma dag. Anlagsprovet är förutsättningen för att senare kunna gå prov i öppen klass.

Krav för att delta:

 • Medlem i Svenska Jägareförbundet, i kretsen Jönköping Norra (Är ni inte kopplat till Norra Kretsen än, så har ni möjlighet att ändra detta i inställningarna på ”www.jagareforbundet.se – Mina sidor”
 • Hunden ska vara chipmärkt och registrerad
 • Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk
 • Max en hund per medlem

Anmälan ska vara senast 12:e maj och i anmälan ska följande uppgifter finnas med:

 • Deltar i kretsmästerskap eller anlagsprov
 • Hundägarens namn, mejladress och mobilnummer
 • Hundras, namn, ålder
 • Önskvärt viltslag
 • Skickas till Martin Knöchel via SMS eller mejl:

Övrig information:

 • Medtag all den utrustning du brukar använda vid ett jaktligt eftersök.
 • FKD! För att kunna delta på länsmästerskapet krävs att deltagaren innehar vapenlicens klass 1, ändamål jakt.
 • Jaktvårdskretsen accepterar inte deltagare som agerar oetiskt, säkerhetsmässigt bristfälligt eller bryter mot lagar och föreskrifter. Om förare brister i sitt omdöme vad avser etik och/eller säkerhet eller om hunden/arna uppvisar ett oönskat beteende eller blir skadad har tävlingsledningen rätt att sätta 0 poäng på delmomentet alt. avvisa ekipaget beroende på allvaret i incidenten/erna.
 • Arrangören fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för deltagare och hundar i samband med mästerskapet.

Har ni frågor så kan ni gärna höra av er till Martin Knöchel, 0737648432.