Hundgruppen

Hundgruppen

Eftersök och träning

Målsättning med gruppen är att kretsen skall tillhandahålla eftersöksutbildningar och grundlydnadskurser för jakthundar.
Det innebär att kretsen skall skicka någon till jägarförbundets eftersöksutbildning  vilket för med sig att samma person skall gå steg ett i grundlydnad.

Hundgruppen ska genomföra inventeringar och utbildningar på ekipagen som finns på listan över eftersöksekipage i kretsen.
Gruppen ska se till att någon blir utsedd att hålla kontakten med länets hundavdelning.

Hundansvarig – Martin Knöchel

knoechel@me.com

0737-648432