VILT

Viltet i markerna
Läs mer om vårt vilt på sidan

ÄLG

Älgen röner en enorm uppmärksamhet i Sverige. På hösten är den särskilt mycket i fokus när cirka 250 000 jägare ger sig ut på älgjakt. Ungefär 100 000 älgar brukar skjutas varje år och ändå finns det cirka 2-3 gånger fler kvar i skogen efter jakten.

Men älg innebär inte bara jakt. Den har blivit en symbol för det svenska skogslandskapet och lockar även ut en mängd icke-jagande människor i skogen varje år, och har skapat en egen turistindustri. Samtidigt är den en skadegörare som lokalt ger skogsbruk problem, och en fara för trafikanter.

Viltforskningen har gjort betydande insatser för att ta reda på hur älgen, älgstammen och samspelet mellan älgen och dess miljö fungerar.

VILDSVIN

Vildsvinet är efter tvåhundra års frånvaro åter tillbaka i de svenska skogarna. Arten har en lång historia i Sverige som började för mer än 8 000 år sedan. Vildsvinet utrotades och uppgick i tamsvinsstammen, men återinfördes i hägn. Efter rymningar under 1970- och 1980-talet har de på nytt fått fäste i vårt land. Stammen har ökat i olika delar av södra Sverige. Idag har vi en etablerad stam inom hela kretsens verksamhetsområde.

SMÅVILT

Med småvilt avses fågel, men även vissa däggdjur som hare, räv och grävling.

ROVDJUR

Människan är ursprungligen en samlare och jägare. De stora rovdjuren har därmed alltid varit våra konkurrenter som jagat och ätit samma bytesdjur som vi. Men rovdjuren har också varit våra bytesdjur.  Samtidigt har jägarfolken beundrat och vördat de fyrfota jägarna för deras jaktskicklighet. När rovdjuren under en lång tid varit i princip utrotade i Sverige har den mänsklige jägaren vant sig av med deras närvaro.

Nu är rovdjuren tillbaka!

För en del betyder det mindre kött till frysboxen, förändrade jaktmetoder och en minskad glädje i jakten. För andra innebär det möjlighet till spännande jakt på ”nygamla” viltarter.