Kontakta kretsen

Kontaktpersoner i kretsen
Adresslista nedanför

Vår adress

Jägareförbundet Jönköping Norra

 

Telefonnummer

070-2926750

E-postadress

info@jonkopingsnorra.se
=

Anmälan medlemsregister

Adresslista till funktionärer

Klas Åkerskog
Ordförande
Lars-Gunnar Thorén
Vice Ordförande
Pia Karlsson
Kassör
Erik Lindblad
Sekreterare
Claes Stener
Ledamot
Ulrik Karlsson
Suppleant
Jacob Sundling
Valberedning
Carl-Henrik Roman
Valberedning
Gustav Düringer
Vildsvinsansvarig
Tomas Harrysson
Rovviltsansvarig
Anders Schönborg
Hundansvarig
Erik Svensson
Länsombud