Hej,
Vi står som alla vet för stora utmaningar inom jakten och det blir allt viktigare att vi jobbar med att
förbättra vår kunskap om viltet på våra marker.
Ett av de viktigaste verktygen för att veta hur våra
viltstammar ser ut och förändras är Viltdata.se.

Många vet inte att vi som jägare skall rapportera in övrigt vilt i viltdata och inte bara älg. Det är viktigt
att alla jaktlag rapporterar in vad vi har skjutit under året. (även om man inte har skjutit något så skall
det rapporteras). Det finns flera skäl till detta. Dels så får vi statistik hur våra viltstammar mår. Ett
annat är att vi skall visa för våra myndigheter vad vi skjuter. Risken är att vi blir av med jakt för att vi
inte har rapporterat. Detta hände i senaste jakttids översynen där vi förlorade järpen som jaktbart vilt i
södra Sverige. Det är också väldigt viktigt att veta vad vi hade för avskjutning innan vargen kommer in
på marken, så vi kan visa på effekterna före och efter.

Så för att visa på hur viktigt vi i kretsstyrelsen anser at det är att rapportera så kommer vi att lotta ut
en timme i skjutbiografen på Jaktia inklusive 5 askar ammunition bland de jaktlag som har rapporterat in övrigt vilt innan den 20/9 -23.

Stöter ni på patrull eller behöver hjälp med viltdata kan ni höra av er till någon av oss nedan för stöd
och hjälp.

Klas Åkerskog
klas.akerskog@gmail.com

Lars-Gunnar Thorén
lars-gunnar.thoren@hotmail.com

Gustav Düringer
gustav@dyringer.se