Jönköpings Norra Jaktvårdskrets har anordnat KM i viltspår för tillhörande hundar i samarbete med Jönköpings Södra Jaktvårdskrets med godkänt prov i Anlagsklass i viltspår.

Detta KM kommer att äga rum i trakterna av Mulseryd, söndagen den 22 Maj 2022.
Anmälan ska ha inkommit till Hundansvarig i respektive krets senast den 15 Maj 2022.
Tävlingen genomförs enligt SKK:s regler för Rörligt viltspårprov.

Förutom själva provet ges tillfälle till kontakter med erfaret hundfolk som kan ge råd och stöd i
framtagandet av en tränad eftersökshund.

Avdelningarna strävar efter att så många hundar som möjligt skall meritera sig på viltspår som
grund för att få fram dugliga eftersökshundar.

I samband med KM finns också möjlighet för omeriterade hundar att starta på prov i Anlagsklass.
Anmälan som ovan.

Ytterligare information om klubbmästerskapet kommer att sändas ut till de anmälda snarast efter
anmälningstidens utgång.

Hundansvarig Norra:
Anders Schönborg
andersschonborg@gmail.com
0709-616130