Nu går vi mot jul och jag hoppas att du får möjlighet till så mycket tid som möjligt i skog och mark. I vår krets ser vi just nu växande viltstammar, vilket tyder på att naturen håller på att återhämta sig efter förra årets torka. De ökande viltstammarna gör att vi som jägare i större utsträckning får engagera oss för att hålla nere bland annat vildsvinsstammen, så de inte förstör för våra bönder. De ökade viltstammarna gör också att våra duktiga NVR-jägare får mer och mer att göra, då viltolyckorna tyvärr ökar i antal. 

För att vi som jägare skall bli ännu mer kompetenta än vad vi är i dag så behöver vi vidareutbilda oss och ta del av varandras erfarenheter.  Vi kommer därför att inleda året med ett föredrag om rovdjur med fokus på lodjur den 16:e januari. Linda Andersson som är rovdjursansvarig på Länsstyrelsen kommer att berätta om hur Länsstyrelsen jobbar och hur vi som jägare kan hjälpa till för att få en korrekt bild över lodjursstammarna i länet. Ju säkrare rapporter desto större möjlighet för oss att få ökad tilldelning på licensjakten

Vi kommer också att ha ett intressant föredrag om vildsvinsjakt på vårt årsmöte den 24:e februari som jag inte tror att du vill missa. Förutom det som vi gör i kretsen så kommer länsförbundet att utlysa 2020 till ”vildsvinsår” med flera olika aktiviteter kring vildsvin. Det kommer innebära att du har möjlighet att ta del av intressanta Föredrag, exkursioner, matlagningstips, skytteövningar och andra aktiviteter. Se till att hålla utkik på vår hemsida och Facebook så du inte missar några intressanta aktiviteter.

Som du märker så har vi mycket att stå i och det kommer att finnas mycket intressant att ta del av som medlem i vår krets under 2020.

Jag önskar dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År!  

Henric Cederlund

Ordförande Jönköping Norra Jaktvårdskrets.  

snow  photo