Var med i vår fototävling där din bild kan vinna en plats i nästa års kalender. Varje bild
som blir antagen i kalendern premieras med 300 kr i presentkort på Jaktia. Skicka in ditt bidrag till info@jonkopingsnorra.se innan den 31/8 så är du med i tävlingen

Regler för deltagande i Jönköping Norra Jaktvårdskrets fototävling
Jönköping Norra jaktvårdskrets bjuder nu in dig som medlem till en fototävling. Motivet kan vara vad
som helst som går att förknippa med Jakt och natur. Låt kreativiteten flöda! Bilden behöver inte vara
nytagen, det går utmärkt med fjolårets eller från ännu tidigare år. Bilden måste skickas in i digitalt
format; PNG, JPEG- eller JPG. Genom att anmäla dig till tävlingen försäkrar du att den inskickade
bilden har tagits av dig, och att den inte gör intrång i upphovsrätt, varumärke eller annan parts
immateriella egendom och att ingen annan part har rättighet till bilden.

Genom att skicka in din bild till tävlingen ger du Jägareförbundet Jönköpings Norra Jaktvårdskrets
rätten att fritt använda bilden. Fotografens namn kommer alltid att anges vid Jönköping Norra
Jaktvårdskrets användande av bilden.

OBS! Om det finns personer med på bilden, ska dessa inte gå att identifiera. Insända bilder med
personer som går att identifiera accepteras inte som bidrag i tävlingen.

Mejla ditt tävlingsbidrag till info@jonkopingsnorra.se
Ange ordet Fototävling i ämnesraden.
ange
– titel på bilden,
– fotografens namn och adress.

I september 2022 utser Jägareförbundet Jönköpings Norra Jaktvårdskrets tolv bilder som kommer att
presenteras i en kalender som kommer att delas ut till medlemmar i kretsen.

En jury bestående av personer från styrelsen samt en professionell fotoexpert utser vinnarna. Priset
till vinnarna är ett presentkort på Jaktia på 300 kr.

Välkommen att skicka in din bild! Och lycka till!

Styrelsen Jägareförbundet Jönköpings Norra Jaktvårdskrets