Den 4/8 kl 19.00 kommer vi att få lyssna till Karl Hedin som har varit anklagad för att ha jagat varg men som har blivit friad. Karl kommer att berätta om sina upplevelser om hur han har blivit behandlad av polis och rättsväsende under de senaste åren.

Anmäl dig via nedanstående länk senast den 1/8.

Länk: Anmälan


Föredraget är via Teams och en länk skickas till dig samma dag som föredraget är.