Kampanjen FACE rör namnunderskrifter
som uppmanar EU:s viktigaste beslutsfattande institutioner att samarbeta med jägarna kring vilt- och naturvård – för
jaktens framtid.

Denna är ett svar på det ökande problem för Sveriges jägare som ”kommer från Bryssel”. Syftet är att lyfta fram och lösa dessa problem, att vända den trend som bara söker efter fel med jakten – till att i stället sprida insikt om jaktens värde för den biologiska mångfalden.

Vi vill…


…ha ett Europa med en rik biologisk mångfald för alla.

…ha en miljöpolitik som stimulerar jägarnas naturvårdande arbete, även i skyddade områden.

…att EU:s föreslagna förordning om restaurering av
naturen levererar resultat för ekosystem och livsmiljöområden för småviltet

…ha ett mer objektivt förhållningssätt till jakten, som
tar hänsyn till regionala jakttraditioner.

…att vargen och de övriga stora rovdjuren ska vara
förvaltningsbara – jakt ska tillåtas.

…att jägarna betraktas som en del av lösningen för
naturvården, inte som ett problem.

…ha objektiva lagar, som är rättvisa och begripliga för
jägarna, och att besluten fattas i Sverige – inte i Bryssel.

…att vårt kulturarv respekteras, eftersom det är en
viktig del av människors liv och bidrar till att säkerställa
ett framtida Europa med verklig mångfald.

…att Bryssel ska föra upp den här dagordningen till
internationell nivå, eftersom EU har ett stort inflytande
på global nivå.

Läs mer på https://signforhunting.com/sv