Viltundersökarutbildning

Det här är en utbildning för dig som ska undersöka vilt före leverans till vilthanteringsanläggning.
Kursen handlar om slakthygien, viltets anatomi, lagstiftning och inte minst lära sig se reagera om djuret inte verkar friskt.

Utbildningen är granskad av livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före en leverans till en vilthanteringsanläggning.
Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.
Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna bli en resurs för jaktlaget och som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situations anpassat och hygieniskt sätt.

Anmälan är bindande, återbetalning sker ej.
Faktura kommer via mejl efter anmälan.
Mer information om exakt mötesplats kommer ca en vecka innan start.

Datum 14/8
Tid: 09:00-17:00
Pris: 1700 inkl lunch
Ledare: Kalle Johansson

Sista anmälan 1/8

Anmälan nedan länk:

Anmäl dig här!