JAQT - kvinnligt nätverk

JAQT är ett gratis nätverk för alla kvinnliga medlemmar inom Svenska Jägareförbundet.

JAQT står för Jagande Aktiva Qvinnor i Tiden.

Nätverket bygger på JAQT-verksamhet i länsförening eller jaktvårdskrets. Tillsammans formar alla län det nationella nätverket. Nästan alla länsföreningar har aktiva JAQT-nätverk. För att komma i kontakt med JAQT i ditt län klicka på ”JAQT i länen”.
Målen för JAQT – Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk är:
Rekryterat minst 1000 nya kvinnliga medlemmar (till december 2016)
Kvinnor ska ha minst lika högt ”nöjd medlems-index” som män (till december 2016)
Minst 20 procent av alla ledamöter i styrelser, samt instruktörer och ledare ska vara kvinnor (till december 2016).  Det finns ingen målsättning om kvotering utan målet ska nås genom kompetens och intresse.
Vi välkomnar varmt alla nya medlemmar oavsett tidigare erfarenheter.


JAQT – Irene Lindgren

ip.lindgren@live.se